โดเมนคืออะไร ทำไมธุรกิจจึงให้ความสำคัญ

       โดเมนเหมือนกับหมายเลขโทรศัพท์ที่ช่วยให้คุณเรียกที่อยู่ของเว็บไซต์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและจดจำง่าย แทนการจดจำ IP Address ซึ่งมีแค่ตัวเลขและจุด (เช่น 172.16.255.45 เป็นต้น) คุณสามารถจดทะเบียนโดเมนได้หลาหลายชื่อและเลือกให้แต่ละชื่อเรียกเนื้อหาเว็บไซต์ที่เดียวกันได้เพราะบ่อยครั้งลูกค้าของคุณอาจสับสนและใส่ที่อยู่ผิด ทำให้ไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ของคุณได้ เช่น คุณอาจจะจดทะเบียนไว้ mydomain.com  เพื่อให้ลูกค้าพิมพ์และเข้าถึงเว็บไซต์ของคุณได้ทันที

ประเภทของโดเมน (จัดเรียงตามมาตรฐานสากล)

         โดเมนมีหลากหลายประเภทโดยจะถูกควบคุมและกำกับโดยองค์กรที่ชื่อว่า Internet Corporation for Assigned and Number หรือ ICANN และการจดทะเบียนโดเมนจะต้องจดกับ Registrar ที่อยู่ในการดูแลของ ICANN ด้วยเช่นกันเพื่อประกันว่าชื่อที่คุณจดมีความถูกต้องและยืนยันตัวตนความเป็นเจ้าของโดเมนได้จริง สำหรับ SiamDomain.com แล้ว เราคือผู้ให้บริการรับซื้อและจดทะเบียนกับ Registrar ที่น่าเชื่อถือภายใต้การกำกับดูแลของ ICANN โดยปัจจุบันได้รับจดทะเบียนให้กับโดเมนของธุรกิจไทยไปแล้วกว่า 30,000 รายชื่อ

ส่วนประกอบของโดเมน 

         ปกติแล้วโดเมนจะประกอบด้วยส่วนเรียกสองส่วนคือ ส่วนของชื่อ (Unique Domain) และนามสกุล (extension) เช่น www.netway.co.th โดเมนที่ทุกคนส่วนใหญ่รู้จักจะจัดอยู่ในกลุ่มที่ชื่อว่า Generic Top-Level Domain หรือ gTLD โดย TLD คือชื่อที่อยู่ตำแหน่งขวาสุดในที่อยู่เว็บไซต์ของคุณ เช่น www.icann.org และมีจำนวนตัวอักษรสามตัวขึ้นไปเช่น .aero, .biz, .cat, .com, .coop, .info, .jobs, .mobi, .museum, .name, .net, .org, .pro และ .travel เป็นต้น

ติดต่อเรา